شروع اسپرد ها از 0.0 پیپ

ما به شما فرصتی برای مبادله 40 جفت ارز، 70 سهام، شاخص، فلزات و انرژی را به شما پیشنهاد می دهیم.

ابزارهای معامله
Account Types
ابزارهای معامله
Min. Deposit
Available Instruments
Maximum Leverage
Trading platform
گسترش
Сommission
Contract Size
Stop&Limit
Swap Free
Execution
Bonus
مزایا

نقدینگی

نقدینگی توسط ارائه دهندگان برتر تأمین می شود

شروع اسپرد ها از 0.0 پیپ

معاملات را با سودآورترین شرایط انجام دهید

قدرت نفوذ

اهرم 1:1000 را انتخاب کنید و از تجارت سود بیشتری کسب کنید

شروع به درامدزایی کنید

Try free demo بازکردن حساب
شروع به درامدزایی کنید