شروع اسپرد ها از 0.0 پیپ

ما به شما فرصتی برای مبادله 40 جفت ارز، 70 سهام، شاخص، فلزات و انرژی را به شما پیشنهاد می دهیم.

ابزارهای معامله
مزایا

نقدینگی

نقدینگی توسط ارائه دهندگان برتر تأمین می شود

شروع اسپرد ها از 0.0 پیپ

معاملات را با سودآورترین شرایط انجام دهید

قدرت نفوذ

اهرم 1:1000 را انتخاب کنید و از تجارت سود بیشتری کسب کنید

شروع به درامدزایی کنید

ورود بازکردن حساب
شروع به درامدزایی کنید