شروع اسپرد ها از 0.0 پیپ

ما به شما فرصتی برای مبادله 40 جفت ارز، 70 سهام، شاخص، فلزات و انرژی را به شما پیشنهاد می دهیم.

ابزارهای معاملاتی

ابزارهای معاملاتی

شروع
کسب درآمد

سرمایه گذاری و کنترل با یک بند انگشت