Weekly Winner

Giải đấu kết thúc
Ngày kết thúc: 03.12.2021 23:59
Quỹ giải thưởng
$ 55 818
Phân bổ quỹ giải thưởng
Hạng Giải thưởng
1 25%
2 15%
3 10%
4 8.2%
5 6.15%
6 5%
7 3.9%
8 3.3%
9 2.9%
10 2.55%
11 2.25%
12 2%
13 1.8%
14 1.7%
15 1.5%
16 1%
17 1%
18 1%
19 1%
20 0.9%
21 0.8%
22 0.7%
23 0.6%
24 0.5%
25 0.4%
26 0.35%
27 0.25%
28 0.1%
29 0.1%
30 0.05%
Thông tin giải đấu
Bắt đầu
29.11.2021 00:00 (+02:00)
Kết thúc
03.12.2021 23:59 (+02:00)
Khoảng thời gian
1 weeks
Chi phí tham gia
$ 70
Chi phí khởi động lại
$ 70
Những người tham gia
898
Tất cả các nhà giao dịch bắt đầu trên một tài khoản giải đấu đặc biệt với số vốn ban đầu bằng nhau là $ 10 000.00. Danh sách những người chiến thắng được sắp xếp theo số tiền giảm dần trên tài khoản giải đấu. Tiền thưởng được ghi có dưới dạng tiền thật vào tài khoản giao dịch của người dùng. 80% phí tham dự của bạn sẽ được chuyển vào quỹ giải thưởng của giải đấu. Gửi tiền thêm được phép trong suốt giải đấu.
Bảng giải đấu
Hạng Người sử dụng Số dư Giải thưởng
1 BingpropMerino $ 62 332.98 $ 13 954.50
2 Voltinism $ 62 312.72 $ 8 372.70
3 Regulus $ 56 771.13 $ 5 581.80
4 Commissure $ 51 955.96 $ 4 577.08
5 Mecometer $ 43 176.87 $ 3 432.81
6 Aliquant $ 37 912.52 $ 2 790.90
7 Subluxation $ 37 742.76 $ 2 176.90
8 Subsidiarity $ 37 658.60 $ 1 841.99
9 sphygmograph $ 36 717.90 $ 1 618.72
10 UytretWright $ 36 052.03 $ 1 423.36
11 ShondrasBonify $ 34 143.49 $ 1 255.91
12 Vulnerary $ 33 965.77 $ 1 116.36
13 cacidrosis $ 32 949.47 $ 1 004.72
14 CobratWaits $ 32 816.78 $ 948.91
15 Finitism $ 32 736.24 $ 837.27
16 BlairLimner $ 32 294.90 $ 558.18
17 Scaramouch $ 32 250.48 $ 558.18
18 ShadelyLoimic $ 31 911.66 $ 558.18
19 MslegomBlenny $ 30 884.57 $ 558.18
20 Sciaphobia $ 30 878.03 $ 502.36
21 Condign $ 30 579.74 $ 446.54
22 Geotechnics $ 30 417.30 $ 390.73
23 ChimReal $ 30 368.91 $ 334.91
24 Subsolar $ 30 358.45 $ 279.09
25 ItosSauf $ 28 268.20 $ 223.27
26 ExpeeeKir $ 27 795.62 $ 195.36
27 WhatanYajna $ 27 778.70 $ 139.55
28 Khaddar $ 27 727.66 $ 55.82
29 Culiciform $ 27 520.26 $ 55.82
30 Isobase $ 27 103.60 $ 27.91

Bắt đầu
để kiếm tiền

Đầu tư mãi mãi trong tầm tay bạn