Chênh lệch từ 0,0 pips

Chúng tôi cung cấp cho bạn một cơ hội để giao dịch với 40 cặp tiền tệ, 70 loại cổ phiếu, chỉ số, kim loại và năng lượng.

Công cụ giao dịch
Lợi thế

Tính thanh khoản

Tính thanh khoản được đảm bảo bởi các nhà cung cấp HÀNG ĐẦU

Chênh lệch từ 0,0 pips

Thực hiện giao dịch dưới những điều kiện thuận lợi nhất

Đòn bẩy

Lựa chọn đòn bẩy 1:1000 và nhận thêm lợi nhuận từ giao dịch

Bắt đầu kiếm tiền

Đăng nhập Mở tài khoản
Bắt đầu kiếm tiền