واریز 0% کمیسیون *

سپرده گذاری و برداشت از حساب های خود بدون هزینه یا کمیسیون اضافی.

این صفحه شامل فهرستی از روش‌های واریز و برداشت وجه برای مشتریان اینوستیزو است. شما می‌توانید راحت‌ترین روش واریز و برداشت را انتخاب کنید و با اطمینان از ایمن بودن وجوه خود، عملیات معاملاتی خود را انجام دهید.

پرداختهای بانکی

سیستم پرداخت
ارز
کمیسیون
واریز برداشت
زمان پردازش
واریز برداشت
محدودیت ها
واریز برداشت
بانک محلی
IDR, INR, MYR, PHP, THB, VND
4 %
4.5 %
-
-
200K - 100M IDR
200K - 200M IDR

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

انتقال از طریق نماینده محلی
USD, AED, BND, INR, MYR
0 %
0 %
-
-
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Netbanking (UPI, IMPS)
INR
0 %
0 %
-
-
-
از 500 INR

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

پرداختهای الکترونیکی

سیستم پرداخت
ارز
کمیسیون
واریز برداشت
زمان پردازش
واریز برداشت
محدودیت ها
واریز برداشت
Volet (ex. AdvCash)
USD, EUR, RUB
0.5 %
0.6 %
-
-
از 1 USD
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Perfect Money
USD, EUR
1.99 %
1.99 %
-
-
از 0.1 USD
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Top Change
USD
0 %
0 %
-
-
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

کارت بانکی P2P

سیستم پرداخت
ارز
کمیسیون
واریز برداشت
زمان پردازش
واریز برداشت
محدودیت ها
واریز برداشت
کارت بانکی/کارت اعتباری P2P
USD
0 %
2.5 %
-
-
از 50 USD
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارزهای دیجیتال

سیستم پرداخت
ارز
کمیسیون
واریز برداشت
زمان پردازش
واریز برداشت
محدودیت ها
واریز برداشت
Bitcoin Cash
BCH
0 %
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Bitcoin
BTC
0 %
0 %
-
-
از 0.001 BTC
از 0.0001 BTC

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Binance BUSD (BEP20)
USD
0 %
0 %
-
-
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Ethereum
ETH
0 %
0 %
-
-
-
از 0.001 USD

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Litecoin
LTC
0 %
0 %
-
-
از 0.01 LTC
از 0.01 LTC

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Tether (BEP20)
USD
0 %
0 %
-
-
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Tether (ERC20)
USD
0 %
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Tether (TRC20)
USD
0 %
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

پرداختهای بانکی

بانک محلی

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
IDR, INR, MYR, PHP, THB, VND
کمیسیون
واریز
4 %
برداشت
4.5 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
200K - 100M IDR
برداشت
200K - 200M IDR
انتقال از طریق نماینده محلی

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD, AED, BND, INR, MYR
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
-
Netbanking (UPI, IMPS)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
INR
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
از 500 INR

پرداختهای الکترونیکی

Volet (ex. AdvCash)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD, EUR, RUB
کمیسیون
واریز
0.5 %
برداشت
0.6 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 1 USD
برداشت
-
Perfect Money

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD, EUR
کمیسیون
واریز
1.99 %
برداشت
1.99 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 0.1 USD
برداشت
-
Top Change

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
-

کارت بانکی P2P

کارت بانکی/کارت اعتباری P2P

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
2.5 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 50 USD
برداشت
-

ارزهای دیجیتال

Bitcoin Cash

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
BCH
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
Bitcoin

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
BTC
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 0.001 BTC
برداشت
از 0.0001 BTC
Binance BUSD (BEP20)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
-
Ethereum

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
ETH
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
از 0.001 USD
Litecoin

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
LTC
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 0.01 LTC
برداشت
از 0.01 LTC
Tether (BEP20)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
-
Tether (ERC20)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
Tether (TRC20)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
محدودیت ها
واریز
-
برداشت

مهم!

حساب‌های معاملاتی را نمی‌توان از طریق کیف پول الکترونیکی، حساب‌های بانکی و کارت‌هایی که متعلق به صاحب حساب معاملاتی نیست، شارژ کرد.

توجه

زمان پردازش واریز و برداشت در روزهای کاری داده می شود. تعطیلات و آخر هفته ها روزهای کاری نیستند.