واریز 0% کمیسیون *

سپرده گذاری و برداشت از حساب های خود بدون هزینه یا کمیسیون اضافی.

این صفحه شامل فهرستی از روش‌های واریز و برداشت وجه برای مشتریان اینوستیزو است. شما می‌توانید راحت‌ترین روش واریز و برداشت را انتخاب کنید و با اطمینان از ایمن بودن وجوه خود، عملیات معاملاتی خود را انجام دهید.

پرداختهای بانکی

سیستم پرداخت
ارز
کمیسیون
واریز برداشت
زمان پردازش
واریز برداشت
محدودیت ها
واریز برداشت
بانک محلی
IDR, MYR, PHP, THB, VND
4 %
4.5 %
-
-
200K - 100M IDR
200K - 200M IDR

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

انتقال از طریق نماینده محلی
USD, AED, BND, INR, MYR
0 %
0 %
-
-
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

بانک محلی (Paytrust88)
IDR, MYR, THB, VND
4.5 %
-
50K - 250M IDR

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Netbanking (UPI, IMPS)
INR
0 %
0 %
-
-
از 2K INR
از 500 INR

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

WebMoney
USD
0 %
-
از 50 USD

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

پرداختهای الکترونیکی

سیستم پرداخت
ارز
کمیسیون
واریز برداشت
زمان پردازش
واریز برداشت
محدودیت ها
واریز برداشت
Advcash
USD, EUR, RUB
0.5 %
0.6 %
-
-
از 1 USD
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

MPesa Kenya
KES
0 %
-
150 - 300K KES

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

انتقال بین بانکی (ZAR)
ZAR
0 %
0 %
-
-
100 - 500K ZAR
از 17 ZAR

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Perfect Money
USD, EUR
1.99 %
1.99 %
-
-
از 0.1 USD
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

انتقال بین بانکی
USD, EUR
10 %
0 %
-
-
از 500 USD
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Top Change
USD
0 %
0 %
-
-
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

کارت بانکی P2P

سیستم پرداخت
ارز
کمیسیون
واریز برداشت
زمان پردازش
واریز برداشت
محدودیت ها
واریز برداشت
کارت بانکی/کارت اعتباری P2P
USD
0 %
2.5 %
-
-
از 50 USD
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارزهای دیجیتال

سیستم پرداخت
ارز
کمیسیون
واریز برداشت
زمان پردازش
واریز برداشت
محدودیت ها
واریز برداشت
Binance BUSD (BEP20)
USD
0 %
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Bitcoin
BTC
0 %
0 %
-
-
از 0.0001 BTC
از 0.0001 BTC

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Ethereum
USD
0 %
0 %
-
-
از 0.001 USD
از 0.001 USD

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Litecoin
LTC
0 %
0 %
-
-
از 0.01 LTC
از 0.01 LTC

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Tether (BEP20)
USD
%
0 %
-
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Tether (ERC20)
USD
0 %
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

Tether (TRC20)
USD
0 %
-
-

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

پرداختهای بانکی

بانک محلی

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
IDR, MYR, PHP, THB, VND
کمیسیون
واریز
4 %
برداشت
4.5 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
200K - 100M IDR
برداشت
200K - 200M IDR
انتقال از طریق نماینده محلی

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD, AED, BND, INR, MYR
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
-
بانک محلی (Paytrust88)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
IDR, MYR, THB, VND
کمیسیون
واریز
4.5 %
برداشت
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
محدودیت ها
واریز
50K - 250M IDR
برداشت
Netbanking (UPI, IMPS)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
INR
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 2K INR
برداشت
از 500 INR
WebMoney

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
محدودیت ها
واریز
از 50 USD
برداشت

پرداختهای الکترونیکی

Advcash

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD, EUR, RUB
کمیسیون
واریز
0.5 %
برداشت
0.6 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 1 USD
برداشت
-
MPesa Kenya

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
KES
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
محدودیت ها
واریز
150 - 300K KES
برداشت
انتقال بین بانکی (ZAR)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
ZAR
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
100 - 500K ZAR
برداشت
از 17 ZAR
Perfect Money

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD, EUR
کمیسیون
واریز
1.99 %
برداشت
1.99 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 0.1 USD
برداشت
-
انتقال بین بانکی

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD, EUR
کمیسیون
واریز
10 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 500 USD
برداشت
-
Top Change

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
-

کارت بانکی P2P

کارت بانکی/کارت اعتباری P2P

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
2.5 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 50 USD
برداشت
-

ارزهای دیجیتال

Binance BUSD (BEP20)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
Bitcoin

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
BTC
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 0.0001 BTC
برداشت
از 0.0001 BTC
Ethereum

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 0.001 USD
برداشت
از 0.001 USD
Litecoin

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
LTC
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
از 0.01 LTC
برداشت
از 0.01 LTC
Tether (BEP20)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
%
برداشت
0 %
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
-
محدودیت ها
واریز
برداشت
-
Tether (ERC20)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
محدودیت ها
واریز
-
برداشت
Tether (TRC20)

یادداشت ها:

لطفا توجه داشته باشید که از طرف اینوستیزو درخواست برداشت ظرف 2 روز کاری انجام می شود.

ارز
USD
کمیسیون
واریز
0 %
برداشت
زمان پردازش
واریز
-
برداشت
محدودیت ها
واریز
-
برداشت

مهم!

حساب‌های معاملاتی را نمی‌توان از طریق کیف پول الکترونیکی، حساب‌های بانکی و کارت‌هایی که متعلق به صاحب حساب معاملاتی نیست، شارژ کرد.

توجه

زمان پردازش واریز و برداشت در روزهای کاری داده می شود. تعطیلات و آخر هفته ها روزهای کاری نیستند.