Investizo - là một nền tảng linh hoạt và tiện lợi được tạo ra bởi các nhà giao dịch để giao dịch trực tuyến thành công

about

Lợi thế của chúng tôi:

  • Các công cụ giao dịch thanh khoản
  • Hỗ trợ phân tích cho các khách hàng
  • Dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và phản hồi nhanh chóng
  • Điều kiện giao dịch có lợi cho các nhà giao dịch cùng đối tác.
  • Giao dịch toàn cầu với sự trợ giúp của duy nhất một tài khoản và bất kì thiết bị nào.

Về chúng tôi

Investizo là hiện thân trải nghiệm của các nền tảng giao dịch online tốt nhất thế giới. Công ty được tạo ra bởi các chuyên gia có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giao dịch.

Mục tiêu của chúng tôi là thành công của khách hàng và phát triển về lĩnh vực tài chính, chúng tôi hiểu những nhu cầu của khách hàng và biết cách tạo ra một nền tảng, lưu ý tới các nhu cầu đó. Chúng tôi đảm bảo việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao cùng một loạt những dịch vụ trí tuệ bởi chúng tôi biết cách mà chất lượng các dịch vụ trung gian ảnh hưởng lên thành công trong thương mại của các nhà giao dịch.

Chúng tôi để ý tới việc đào tạo của những nhà giao dịch mới bắt đầu, đồng thời đáp ứng nhu cầu của những nhà giao dịch chuyên nghiệp.

Investizo liên kết với khách hàng trên toàn thế giới, cung cấp những điều kiện có lợi và truy cập chất lượng cao tới những thị trường tài chính quốc tế. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết các vấn đề của khách hàng để khiến việc giao dịch trở nên thoải mái cho họ.

Mối quan hệ với khách hàng của chúng tôi rất minh bạch: một dịch vụ công nghệ cao cung cấp tới khách hàng một cái nhìn trung thực về các thị trường tài chính quốc tế và cho phép họ đánh giá rủi ro một cách khách quan. Điều này đảm bảo niềm tin ở mức độ cao đối với cả chúng tôi và các khách hàng và khiến môi trường đầu tư trên Investo trở nên thuận lợi.

Giấy chứng nhận thành lập công ty

Investizo LTD. Được đăng ký tại St. Vincent & the Gremadine với tư cách là Công ty Kinh doanh với số đăng ký 25432 BC 2019.

Đối tượng của công ty là các chủ thể không bị cấm bởi Đạo luật Công ty Kinh doanh (Sửa đổi và Hợp nhất), Chương 149 Luật sửa đổi của Saint Vincent and the Grenadines, 2009, đặc biệt nhưng không chỉ riêng cho thương mại, tài chính, cho vay, vay, giao dịch, hoạt động dịch vụ và sự tham gia vào các doanh nghiệp khác cũng như để cung cấp dịch vụ môi giới, đào tạo và tài khoản quản lý bằng tiền tệ, hàng hóa, chỉ số, CFD và các công cụ tài chính có đòn bẩy. Thực hiện tất cả các loại đầu tư và cho thuê bất kể hình thức, để cung cấp, sản xuất, mua, bán tất cả các loại sản phẩm và dịch vụ cho công ty hoặc bên thứ ba hoặc thuê ngoài cũng như tất cả các vấn đề mà Hội đồng quản trị có thể xem xét vì lợi ích của công ty.