Hệ thống PAMM

Làm việc với hệ thống PAMM, bạn có cơ hội đơn giản hóa quy trình giao dịch, giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn của riêng bạn và cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm giao dịch của bạn để có thêm lợi nhuận.

Hệ thống PAMM
Tài khoản PAMM là gì? Tài khoản PAMM là gì?

Tài khoản PAMM là gì?

Tài khoản PAMM là một hình thức quản lý ủy thác cho phép các nhà giao dịch và nhà đầu tư kết hợp thành một tài khoản duy nhất và chia sẻ lợi nhuận với nhau theo các điều kiện đôi bên cùng có lợi. Nói một cách dễ hiểu, đó là một giải pháp để các nhà đầu tư kiếm được mà không cần giao dịch. Với tư cách là Nhà đầu tư, bạn đầu tư tiền của mình vào tài khoản của nhà giao dịch và nhà giao dịch với tư cách là Người quản lý sẽ nhận được phần thưởng lợi nhuận khi quản lý các khoản đầu tư này.

Đối với các nhà đầu tư

Làm thế nào để bắt đầu kiếm tiền?

Mở tài khoản giao dịch và gửi tiền vào tài khoản đó một cách thuận tiện cho bạn.

Chọn một tài khoản PAMM trong xếp hạng.

Đầu tư và kiểm soát tiền trên tài khoản đầu tư của bạn từ Khu vực thành viên.

Các tài khoản PAMM tốt nhất

Traders rating

Traders monitoring. Choose the best and earn!

Invest and earn

Dành cho người quản lý

Làm thế nào để trở thành một nhà quản lý

Đăng ký với Investizo nếu bạn chưa làm như vậy.

Mở tài khoản PAMM, đặt vốn cho người quản lý của bạn và chuyển số tiền tương ứng từ tài khoản tạm thời của bạn.

Đặt các điều khoản của đề xuất mà theo đó bạn sẽ chấp nhận đầu tư vào tài khoản PAMM của mình và bắt đầu giao dịch.

Bắt đầu
để kiếm tiền

Đầu tư mãi mãi trong tầm tay bạn