Gửi tiền 0% Phí môi giới *

Gửi tiền và Rút tiền từ tài khoản của bạn mà không phải trả thêm phí hoặc hoa hồng.

* Điều khoản và điều kiện áp dụng.
Tìm hiểu thêm về tiền nạp và rút tiền

Trang này chứa danh sách các cách gửi và rút tiền dành cho khách hàng của Investizo. Bạn có thể chọn phương thức gửi và rút tiền thoải mái nhất và thực hiện các hoạt động giao dịch của mình để đảm bảo rằng tiền của bạn được an toàn.

Thanh toán ngân hàng

Hệ thống thanh toán
Loại tiền tệ
Phí môi giới
Gửi tiền Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền Rút tiền
Ngân hàng địa phương
IDR, MYR, PHP, THB, VND
4 %
4.5 %
-
-
200K - 100M IDR
200K - 200M IDR

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

IB địa phương
USD, AED, BND, INR, MYR
0 %
0 %
-
-
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Ngân hàng địa phương (Paytrust88)
IDR, MYR, THB, VND
4.5 %
-
50K - 250M IDR

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Netbanking (UPI, IMPS)
INR
0 %
0 %
-
-
từ 2K INR
từ 500 INR

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

WebMoney
USD
0 %
-
từ 50 USD

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Thanh toán điện tử

Hệ thống thanh toán
Loại tiền tệ
Phí môi giới
Gửi tiền Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền Rút tiền
Advcash
USD, EUR, RUB
0.5 %
0.6 %
-
-
từ 1 USD
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

MPesa Kenya
KES
0 %
-
150 - 300K KES

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Chuyển khoản (ZAR)
ZAR
0 %
0 %
-
-
100 - 500K ZAR
từ 17 ZAR

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Perfect Money
USD, EUR
1.99 %
1.99 %
-
-
từ 0.1 USD
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Chuyển khoản
USD, EUR
10 %
0 %
-
-
từ 500 USD
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Top Change
USD
0 %
0 %
-
-
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Thẻ ngân hàng P2P

Hệ thống thanh toán
Loại tiền tệ
Phí môi giới
Gửi tiền Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền Rút tiền
Thẻ ngân hàng / Thẻ tín dụng P2P
USD
0 %
2.5 %
-
-
từ 50 USD
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Tiền điện tử

Hệ thống thanh toán
Loại tiền tệ
Phí môi giới
Gửi tiền Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền Rút tiền
Binance BUSD (BEP20)
USD
0 %
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Bitcoin
BTC
0 %
0 %
-
-
từ 0.0001 BTC
từ 0.0001 BTC

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Ethereum
USD
0 %
0 %
-
-
từ 0.001 USD
từ 0.001 USD

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Litecoin
LTC
0 %
0 %
-
-
từ 0.01 LTC
từ 0.01 LTC

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Tether (BEP20)
USD
%
0 %
-
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Tether (ERC20)
USD
0 %
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Tether (TRC20)
USD
0 %
-
-

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Thanh toán ngân hàng

Ngân hàng địa phương

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
IDR, MYR, PHP, THB, VND
Phí môi giới
Gửi tiền
4 %
Rút tiền
4.5 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
200K - 100M IDR
Rút tiền
200K - 200M IDR
IB địa phương

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD, AED, BND, INR, MYR
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Ngân hàng địa phương (Paytrust88)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
IDR, MYR, THB, VND
Phí môi giới
Gửi tiền
4.5 %
Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền
50K - 250M IDR
Rút tiền
Netbanking (UPI, IMPS)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
INR
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 2K INR
Rút tiền
từ 500 INR
WebMoney

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền
từ 50 USD
Rút tiền

Thanh toán điện tử

Advcash

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD, EUR, RUB
Phí môi giới
Gửi tiền
0.5 %
Rút tiền
0.6 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 1 USD
Rút tiền
-
MPesa Kenya

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
KES
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền
150 - 300K KES
Rút tiền
Chuyển khoản (ZAR)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
ZAR
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
100 - 500K ZAR
Rút tiền
từ 17 ZAR
Perfect Money

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD, EUR
Phí môi giới
Gửi tiền
1.99 %
Rút tiền
1.99 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 0.1 USD
Rút tiền
-
Chuyển khoản

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD, EUR
Phí môi giới
Gửi tiền
10 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 500 USD
Rút tiền
-
Top Change

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
-

Thẻ ngân hàng P2P

Thẻ ngân hàng / Thẻ tín dụng P2P

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
2.5 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 50 USD
Rút tiền
-

Tiền điện tử

Binance BUSD (BEP20)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
Bitcoin

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
BTC
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 0.0001 BTC
Rút tiền
từ 0.0001 BTC
Ethereum

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 0.001 USD
Rút tiền
từ 0.001 USD
Litecoin

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
LTC
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
từ 0.01 LTC
Rút tiền
từ 0.01 LTC
Tether (BEP20)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
%
Rút tiền
0 %
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
-
Hạn chế
Gửi tiền
Rút tiền
-
Tether (ERC20)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền
Tether (TRC20)

Ghi chú:

Xin lưu ý rằng về phía Investizo, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Loại tiền tệ
USD
Phí môi giới
Gửi tiền
0 %
Rút tiền
Thời gian xử lý
Gửi tiền
-
Rút tiền
Hạn chế
Gửi tiền
-
Rút tiền

Quan trọng!

Tài khoản giao dịch không thể được gửi bằng ví điện tử, tài khoản ngân hàng và thẻ không thuộc về chủ sở hữu tài khoản giao dịch.

Chú ý

Thời gian xử lý tiền gửi và rút tiền được đưa ra trong ngày làm việc. Ngày lễ và cuối tuần không phải là ngày làm việc.